De oudste vereniging van Mheer is schutterij Sint Sebastianus. Deze is zelfs één eeuw ouder dan de parochie Mheer. De schutterij is opgericht in of rond 1567, tijdens de contrareformatie. De belangrijkste taak was dan ook het 'beschermen' (of 'beschutten') van het Allerheiligste Sacrament, de hostie, het Lichaam van Christus dat nog elk jaar tijdens de Broonk door het dorp wordt gedragen. Het oudste bewijs van de schutterij is de zilveren koningsvogel die geschonken werd bij het 50-jarig bestaan in 1617 door Winand van Imstenraedt. Al meer dan 400 jaar is dit de wisseltrofee die elk jaar op Hemelvaartsdag aan de winnaar van het koningsvogelschieten wordt gegeven. Hij mag zich een jaar lang koning van Mheer noemen en hij laat een zilveren schild maken voor de inmiddels rijke collectie.
De oudste geschreven bronnen over de schutterij stammen uit 1720 en de eerste bekende keizer in 1811. Keizer word je door drie keer achter elkaar koning te worden. Dit is nog maar vijf personen gelukt; de laatste keer door Pieter Scholtes in 1996.
Naast een koning en keizer bestaat de schutterij uit sappeurs (of bielemannen), een trommel- en klaroenkorps, marketentsters, vaandeldrager, officieren en geweerdragers, de schutters. Naast de activiteiten in eigen dorp, bezoeken zij schuttersfeesten zoals het OLS; het Oud Limburgs Schuttersfeest. Een andere taak is het begraven van overleden leden met schutterseer en hen herdenken tijdens de schuttersmis op Broonkmaandag.

Webdesign Tom Caelen